Chào mừng bạn ghé thăm website
Chúng tôi nỗ lực để mang lại nhiều giá trị cho khách hàng
Chúng tôi đã nỗ lực hơn 12 năm vì điều đó
Chúng tôi là đối tác tốt nhất của SAP tại Việt Nam
Chúng tôi là mVAR của SAP tại Việt Nam

TẠI SAO APZON LÀ ĐỐI TÁC TỐT NHẤT ?

LIÊN HỆTÌM HIỂU THÊM

SAP BUSINESS ONE TRONG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Chung tôi đã đưa SAP Business One thành một giải pháp quan trọng để thực hiện toàn bộ hoạt động sản xuất hàng ngày một cách hiệu quả tại các công ty sản xuất

Với giải pháp tích hợp (APZON IRS) dành riêng cho SAP Business One, chúng tôi đà mang SAP Business One trở thành một công cụ hữu hiệu cho quản lý các hoạt động sản xuất hàng ngày của các công ty sản xuất, giúp các cán bộ nghiệp vụ thực hiện các tác nghiệp hàng ngày một cách chính xác, đơn giản và hiệu suất cao.

 • Định mức nguyên vật liệu nâng cao (BOM) như: Phiên bản định mức; phương án chi phí cho định mức
 • Nâng cao tính toán nhu cầu vật tư (MRP)
 • Lập kế hoạch và lập lịch sản xuất tiên tiến (APS)
 • Quản lý chất lượng sản phẩm và truy suất nguồn gốc
 • Kiểm soát năng lực sản xuất và tự động điều chỉnh theo năng lực sản xuất
Why SAP Business One Starter Package:

 • To minimized your investment in owning management system
 • Have the global solution in fastest time
 • Full functions in single system
Who will be best fit for SAP Business One Starter Package

 • New Foreign Direct Investment Company
 • Startup Company
 • Company just beginning to use management system
START SMALL.
START WITH SAP BUSINESS ONE STARTER PACKAGE
Yet Packed Full Of Cutting-edge Technology

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

SAP BUSINESS ONE CÓ THỂ

MANUFACTURING

SAP Business One is a comprehensive fullfillment solution for your manufacturing management. Every industries have their own challenges, but all them have same requirments for putting management production process in right hands and in right way. A success of manufacturing management is that you could bring your finish goods to customer in time with good quality and cost-effective manner

ACCOUNTING AND FINANCIALS

SAP Business One helps you manage your general ledger, journals, budgets, and accounts payable (AP) and receivable (AR). you can conduct all your banking activities, including processing bank statements and payments by methods such as check, cash, and credit card, as well as internal and external reconciliation of various accounts. you can also create various financial reports including profit and loss, cash flow, balance sheet, aging, and profit center reports.

INVENTORY AND DISTRIBUTION

SAP Business One enables you to manage your inventory and operations – including picking, packing, shipping, and billing. you can perform inventory valuation using different methods such as standard costing, moving average, and fifo; monitor stock levels; and track transfers in real time and across multiple warehouses.

SALES AND CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

SAP Business One delivers comprehensive, integrated sales and service functionality, helping to ensure total control of customer acquisition, retention, and profitability for your business. Tightly integrated features across marketing, sales, and service provide end-to-end visibility for the entire customer life cycle.

PURCHASING AND OPERATIONS

SAP Business One helps coordinate the complete order-to-pay cycle, including receipts, invoices, and returns. you can also plan material requirements for production, control bills of material, and replenish inventory automatically. And using SAP Business One’s robust reporting functionality, you can quickly analyze the performance of your vendors and adjust your procurement strategy accordingly.

ĐỘI NGŨ CỦA APZON

Hoang Thanh Tung (Tom)

CEO

He is have more than 15 years experiencese in IT and Business Consulting. Specially in business process consulting and manufacturing.

Nguyen Xuan Hai

CTO

He has more than 15 years in implementing management system. More than 10 years in specialist for implementing and consulting SAP Business One product

Doan Van Ngoc (David)

Solutions Director

He has more than 10 years experience in implementing and consulting SAP Business One product. Specialist in trading and distribution.

BEST NEW PARTNER 2008

Apzon is the best new partner in 2008, after one year SAP official launching SAP Business One in Vietnam through 3 partners.

TOP PERFORMANCE IN 2012

Despite of economy is down, by working hard and experience of consultants, Apzon achieve top performance in 2012

THE BEST PARTNER OF 2014

With nearly 10 years, Apzon is only doing business with SAP Business One. This is make us become most experiences team in Vietnam in SAP Business One product. And with enthusiasm consultants team and our professional skills, SAP name us is the best parter in the year 2014 because of our success projects

THE TOP REVENUE IN 2015

As sequences, 2015 we bring to SAP many project of SAP Business One and make SAP Business One in Vietnam market become stronger

LIÊN HỆ

Là một trong những đối tác lớn nhất về SAP Business One tại Việt Nam của SAP – APZON với hơn 10 năm kinh nghiệm đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình, đó là mang tới cho các khách hàng của mình những giải pháp tối ưu và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, trợ giúp khách hàng nâng cao năng lực cạnh tranh trong một nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay.

Văn phòng Hà Nội
Tầng 18 Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy
Phone: +84 (4) 7306 6336
Email: info@apzon.com

Văn Phòng TP Hồ Chí Minh
Phòng 601, Số 311 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
Phone: +84 (8) 7306 6336
Email: sales@apzon.com